Online formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí

Neběhejte na úřady práce když nemusíte. Řadu formulářů vydaných Ministerstvem práce a sociálních věcí můžete vyplnit online. Některé další si alespoň můžete stáhnout a vytisknout. Pro přístup k formulářům MPSV můžete použít odkazy uvedené v tomto článku.

Žádost o zprostředkování zaměstnání

Pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání při ztrátě zaměstnání je třeba podat žádost o zprostředkování zaměstnání. Uchazečem o zaměstnání se může stát občan splňující podmínky pro zařazení do evidence a vedení v evidenci podle zákona o zaměstnanosti (435/2004 Sb.).

Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání

Žádost se podává v případě zájmu občana o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. Zájemcem o zaměstnání se může stát i občan, který pracuje, ale má zájem o to, aby mu úřad práce zprostředkovával zaměstnání. Žádost obsahuje údaje potřebné pro zařazení do evidence zájemců o zaměstnání a pro zprostředkování zaměstnání.

Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí uchazečům o zaměstnání v případě splnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti podle zákona o zaměstnanosti (435/2004 Sb.). Je potřeba o ni požádat podáním Žádosti o podporu v nezaměstnanosti, která obsahuje údaje o skutečnostech rozhodných pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti. Tyto skutečnosti je třeba doložit na úřadu práce příslušnými doklady (zápočtový list, doklad o výdělku apod.). Je třeba zároveň podat Žádost o zprostředkování zaměstnání (část 1 i část 2).

Základní poučení uchazeče o zaměstnání

Dokument obsahující informace o právech a povinnostech uchazečů o zaměstnání, o podmínkách pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, o správním řízení a o podpoře v nezaměstnanosti (nárok na podporu, podpůrčí doba, výše nároku) podle zákona o zaměstnanosti (435/2004 Sb.). Základní poučení slouží pro informativní účely, nic se v něm nevyplňuje.
Občan - pracovní rehabilitace

Žádost o pracovní rehabilitaci

Žádost se podává v případě zájmu občana se zdravotním postižením o pracovní rehabilitaci podle §69 zákona o zaměstnanosti (435/2004 Sb.).

Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace

Dokument obsahující informace o možnosti zařazení osoby se zdravotním postižením na pracovní rehabilitaci podle zákona o zaměstnanosti (435/2004 Sb.).Základní poučení slouží pro informativní účely, nic se v něm nevyplňuje.

 

odkazy

http://portal.mpsv.cz/forms


Linkuj.cz | Google.com | Facebook.com | Vybrali.sme.sk